SHAHABAD DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD., KATIRA, ARA

LIST OF BMC

S.No Name of BMC's Capacity District Status
1. CHARPOKHRI 5000 BHOJPUR FUNCTIONAL
2. IMADPUR 5000 BHOJPUR FUNCTIONAL
3. MAHUAON 7000 BHOJPUR FUNCTIONAL
4. GOVARDHAN TOLA 5000 BHOJPUR FUNCTIONAL
5. KURMURI 2000 BHOJPUR FUNCTIONAL
6. KURMURI 2000 BHOJPUR FUNCTIONAL
7. NONAR 2500 BHOJPUR FUNCTIONAL
8. BARNAON 2500 BHOJPUR FUNCTIONAL
9. LODIPUR 5000 BHOJPUR FUNCTIONAL
10. ARAK 5000 BUXER FUNCTIONAL
11. BISHESHAR DERA 5000 BUXER FUNCTIONAL
12. KORAN SARAI 5000 BUXER FUNCTIONAL
13. JAMUAON 10000 BUXER FUNCTIONAL
14. SIKROUL 5000 BUXER FUNCTIONAL
15. CHANDANPURA 5000 KAIMUR FUNCTIONAL
16. SAHUKA 5000 KAIMUR FUNCTIONAL
17. LASRA DERA 5000 KAIMUR FUNCTIONAL
18. SIRHIRA 5000 KAIMUR FUNCTIONAL
19. BELWAIYA 5000 ROHTAS FUNCTIONAL
20. MALPURA 5000 ROHTAS FUNCTIONAL
21. MALPURA 5000 ROHTAS FUNCTIONAL
22. CHHABILAPUR 5000 ROHTAS FUNCTIONAL
23. TURKWALIA 5000 ROHTAS FUNCTIONAL
24. SAMHUTA 5000 ROHTAS FUNCTIONAL
25. BHARKURIYA 5000 ROHTAS FUNCTIONAL